Ücretsiz Online Ziyaretci Sayaci
Banner
Yola Terk İşlemleri
Yola Terk İşlemleriYola terk işlemleri, imar uygulaması sırasında taşınmaz malın sahiplerince söz konusu taşınmazın kamu yararına terk edilmesi işlemine denir.

Yola terk haritaları; imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalara denir. Yola terk haritalarının temini için bazı belgelerin hazırlanması gerekiyor.

Bu belgeler firmamız tarafından sizlere belirtilmekte ve sunulmaktadır. Yola terk işlemlerinde detaylı bilgi için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- İfraz İşlemleri
- Aplikasyon İşlemleri
- Tespit İşlemleri
- Kadastral Haritalar
- Topoğrafik Haritalar
- Tematik Haritalar
- Halihazır Haritalar
- Kamulaştırma Haritaları
- Plankote ve Rölöve İşlemleri
 
 
Pro WEB