Ücretsiz Online Ziyaretci Sayaci
Banner
Hizmetler
İfraz İşlemleri
İfraz İşlemleri İfraz işlemi, tapuya tek bir parsel halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması işlemidir.
 
tümü »
 
Yola Terk İşlemleri
Yola Terk İşlemleri Yola terk işlemleri, imar uygulaması sırasında taşınmaz malın sahiplerince söz konusu taşınmazın kamu yararına terk edilmesi işlemine denir.
 
tümü »
 
 
Aplikasyon İşlemleri
Aplikasyon İşlemleri Yer tespiti anlamına gelen aplikasyon, tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesi işlemidir.
 
tümü »
 
Tespit İşlemleri
Tespit İşlemleri Tapu konum tespit işlemlerinde Serdaroğlu Mühendislik, sizlere yardımcı olmaktadır.
 
tümü »
 
 
Kadastral Haritalar
Kadastral Haritalar Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydı olarak ifade ediliyor. Kadastro haritası ise, bir bölgedeki tüm gayrimenkullerin, arsaların haritasıdır ve kadastro kayıtlarının parçası olarak tanımlanıyor.
 
tümü »
 
Topoğrafik Haritalar
Topoğrafik Haritalar Topoğrafik haritalar üzerinde, yeryüzünde bulunan tüm unsurlar kendilerine özgü simgelerle işaretlenmişlerdir.
 
tümü »
 
 
Tematik Haritalar
Tematik Haritalar Tematik harita, bir topografik altlık üzerinde o bölge ile mekansal referanslı olan her konuda bilgi aktaran kartografik ürünlere denir.
 
tümü »
 
Halihazır Haritalar
Halihazır Haritalar Belirli bir beldenin doğal hali hazır haritaları ve yapay tesislerini belirli bir ölçekte gösteren haritalara hali hazır haritalar denir.
 
tümü »
 
 
Kamulaştırma Haritaları
Kamulaştırma Haritaları Kamu haritaları, kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.
 
tümü »
 
Plankote ve Rölöve İşlemleri
Plankote ve Rölöve İşlemleri Plankote projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topoğrafik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.
 
tümü »
 
 
 
Pro WEB